Dự án

Giá: 100 triệu/nền

23/04/2019

Giá: 12 triệu/m2

03/10/2018

Giá: 2 tỷ/nền

14/08/2018

Giá: 20 triệu/m2

08/08/2018

Giá: 24 triệu/m2

06/08/2018

Giá: 2 triệu/m2

24/07/2018

Giá: 1 tỷ/nền

19/07/2018

Giá: 1 tỷ/nền

17/07/2018