Dự án

Giá: 2 tỷ/nền

23/05/2018

Giá: 870 triệu/nền

06/04/2018

Giá: 2 tỷ/nền

06/04/2018

Giá: 32 triệu/m2

21/03/2018

Giá: 38 triệu/m2

19/03/2018

Giá: 17 triệu/m2

19/03/2018

5

Giá: 2 tỷ/nền

15/03/2018