Dự án

Giá: 18 triệu/m2

04/01/2018

Giá: 9 tỷ/nền

04/01/2018

Giá: 405 triệu/nền

04/01/2018

Giá: 42 triệu/m2

04/01/2018

Giá: 48 triệu/m2

04/01/2018

Giá: 50 triệu/m2

04/01/2018