Nhà bán

Giá: 7 tỷ 500 triệu DT: 180 m2

20/05/2019

Sổ hồng

Giá: 5 tỷ 500 triệu DT: 116 m2

20/05/2019

Sổ hồng

Giá: 5 tỷ 500 triệu DT: 101 m2

20/05/2019

Sổ hồng

Giá: 5 tỷ 900 triệu DT: 170 m2

20/05/2019

Sổ hồng

Giá: 1 tỷ 990 triệu DT: 65 m2

20/05/2019

Sổ hồng

Giá: 1 tỷ 780 triệu DT: 56 m2

20/05/2019

Sổ hồng

Giá: 3 tỷ 750 triệu DT: 77 m2

20/05/2019

Hợp đồng mua bán

Giá: 2 tỷ 200 triệu DT: 72 m2

20/05/2019

Sổ hồng

Giá: 2 tỷ 650 triệu DT: 68 m2

20/05/2019

Hợp đồng mua bán

Giá: 2 tỷ 650 triệu DT: 68 m2

20/05/2019

Hợp đồng mua bán