Nhà bán

Giá: đ 1 tỷ 300 triệu DT: 50 m2

24/10/2019

Sổ hồng

Giá: đ 2 tỷ 400 triệu DT: 79 m2

24/10/2019

Sổ hồng

Giá: đ 4 tỷ 100 triệu DT: 100 m2

24/10/2019

Hợp đồng mua bán

Giá: đ 6 tỷ 100 triệu DT: 110 m2

24/10/2019

Giấy tờ hợp lệ

Giá: đ 2 tỷ 700 triệu DT: 69 m2

23/10/2019

-

Giá: đ 1 tỷ 780 triệu DT: 94 m2

23/10/2019

-

Giá: đ 1 tỷ 450 triệu DT: 51 m2

23/10/2019

Hợp đồng mua bán

Giá: đ 45 tỷ DT: 1250 m2

23/10/2019

Sổ hồng

Giá: đ 1 tỷ 450 triệu DT: 56 m2

23/10/2019

Sổ hồng

Giá: đ 1 tỷ 500 triệu DT: 52 m2

23/10/2019

Sổ hồng