Nhà bán

Giá: 2 tỷ 100 triệu DT: 80 m2

16/07/2019

Giá: 2 tỷ 350 triệu DT: 70 m2

16/07/2019

Giá: 1 tỷ 750 triệu DT: 65 m2

16/07/2019

Giá: 1 tỷ 170 triệu DT: 46 m2

16/07/2019

Giá: 3 tỷ 900 triệu DT: 88 m2

16/07/2019

Giá: 1 tỷ 900 triệu DT: 65 m2

16/07/2019

Giá: 2 tỷ 500 triệu DT: 106 m2

16/07/2019

Giá: 1 tỷ 200 triệu DT: 48 m2

16/07/2019

Giá: 2 tỷ 100 triệu DT: 65 m2

16/07/2019

Giá: 2 tỷ 450 triệu DT: 108 m2

16/07/2019