Nhà cho thuê

Giá: 13 Triệu/tháng DT: 66 m2

20/05/2019

Giá: 10 Triệu/tháng DT: 122 m2

20/05/2019

Giá: 17 Triệu/tháng DT: 85 m2

20/05/2019

Giá: 50 Triệu/tháng DT: 111 m2

20/05/2019

Giá: 23 Triệu/tháng DT: 80 m2

20/05/2019

Giá: 15 Triệu/tháng DT: 80 m2

20/05/2019

Giá: 50 Triệu/tháng DT: 600 m2

20/05/2019

Giá: 110 Triệu/tháng DT: 900 m2

20/05/2019

Giá: 40 Triệu/tháng DT: 96 m2

20/05/2019

Giá: 15 Triệu/tháng DT: 80 m2

20/05/2019