Nhà cho thuê

Giá: 29 Triệu/tháng DT: 84 m2

16/07/2019

Giá: 21 Triệu/tháng DT: 110 m2

16/07/2019

Giá: 28 Triệu/tháng DT: 80 m2

16/07/2019

Giá: 370 Triệu/tháng DT: 1000 m2

16/07/2019

Giá: 360 Triệu/tháng DT: 1800 m2

16/07/2019

Giá: 120 Triệu/tháng DT: 600 m2

16/07/2019

Giá: 230 Triệu/tháng DT: 90 m2

16/07/2019

Giá: 15 Triệu/tháng DT: 60 m2

15/07/2019

Giá: 110 Triệu/tháng DT: 540 m2

15/07/2019

Giá: 110 Triệu/tháng DT: 540 m2

15/07/2019