Nhà cho thuê

Giá: 20 Triệu/tháng DT: 232 m2

16/09/2019

Giá: 31 Triệu/tháng DT: 87 m2

16/09/2019

Giá: 22 Triệu/tháng DT: 125 m2

16/09/2019

Giá: 21 Triệu/tháng DT: 81 m2

16/09/2019

Giá: 28 Triệu/tháng DT: 100 m2

16/09/2019

Giá: 25 Triệu/tháng DT: 60 m2

16/09/2019

Giá: 30 Triệu/tháng DT: 140 m2

16/09/2019

Giá: 121 Triệu/tháng DT: 137 m2

16/09/2019

Giá: 20 Triệu/tháng DT: 100 m2

16/09/2019

Giá: 51 Triệu/tháng DT: 228 m2

16/09/2019