Nhà cho thuê

Giá: đ 110 Triệu/tháng DT: 105 m2

24/10/2019

Sổ hồng

Giá: đ 135 Triệu/tháng DT: 80 m2

24/10/2019

Sổ hồng

Giá: đ 42 Triệu/tháng DT: 76 m2

24/10/2019

-

Giá: đ 96 Triệu/tháng DT: 85 m2

24/10/2019

-

Giá: đ 220 Triệu/tháng DT: 308 m2

24/10/2019

-

Giá: đ 99 Triệu/tháng DT: 300 m2

24/10/2019

-

Giá: đ 200 Triệu/tháng DT: 288 m2

24/10/2019

-

Giá: đ 50 Triệu/tháng DT: 40 m2

24/10/2019

-

Giá: đ 60 Triệu/tháng DT: 180 m2

24/10/2019

-

Giá: đ 55 Triệu/tháng DT: 70 m2

24/10/2019

-