Nhà cho thuê

Giá: đ 25 Triệu/tháng DT: 250 m2

15/07/2019

Giá: đ 25 Triệu/tháng DT: 260 m2

15/07/2019

Giá: đ 22 Triệu/tháng DT: 260 m2

15/07/2019

Giá: đ 90 Triệu/tháng DT: 300 m2

15/07/2019

Giá: đ 580 Triệu/tháng DT: 1500 m2

15/07/2019

Giá: đ 100 Triệu/tháng DT: 560 m2

15/07/2019

Giá: đ 37 Triệu/tháng DT: 240 m2

15/07/2019

Giá: đ 75 Triệu/tháng DT: 1250 m2

15/07/2019

Giá: đ 75 Triệu/tháng DT: 1000 m2

15/07/2019

Giá: đ 300 Triệu/tháng DT: 1000 m2

15/07/2019