Nhà cho thuê

Giá: 75 Triệu/tháng DT: 300 m2

02/05/2019

Giá: 20 Triệu/tháng DT: 90 m2

02/05/2019

Giá: 14 Triệu/tháng DT: 80 m2

02/05/2019

Giá: 24 Triệu/tháng DT: 100 m2

02/05/2019

Giá: 80 Triệu/tháng DT: 200 m2

02/05/2019

Giá: 20 Triệu/tháng DT: 120 m2

02/05/2019

Giá: 25 Triệu/tháng DT: 430 m2

02/05/2019

Giá: 35 Triệu/tháng DT: 170 m2

02/05/2019

Giá: 50 Triệu/tháng DT: 391 m2

01/05/2019

Giá: 13 Triệu/tháng DT: 160 m2

01/05/2019