Bình Thuận: kiến nghị thu hồi 11 dự án du lịch “treo” ở huyện Hàm Tân

Cụ thể, 11 dự án được UBND huyện Hàm Tân kiến nghị thu hồi gồm: dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Trung Thủy Bình Thuận; dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tanimex của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Tân Thắng; Dự án khu du lịch sinh thái Hồng Phúc của Công ty cổ phấn khách sạn - Nhà hàng Hồng Phúc - Thắng Hải; dự án khu du lịch Hương Hải của Công ty TNHH Hương Hải - Thắng Hải; dự án khu nghi dưỡng cao cấp Quế Mi của công ty TNHH MTV Quế Mi - Thắng Hải; dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Thiên Lý II của Công ty cổ phần Đầu tư An Thiên Lý - Thắng Hải; dự án khu du lịch sinh thái Tân Việt Phú của Công ty Cổ phần Tân Việt Phú - Tân Thắng; khu biệt thự nghỉ dưỡng và Resort Đồi Dương của Công ty Young Huy - Tân Thắng; dự án khu du lịch snh thái Thắng Linh của Công ty TNHH Thắng Linh - Tân Thắng; dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bạch Vân của Công ty TNHH DL & ĐT-XD Tâm Trí - Tân Thắng; dự án khu du lịch của Công ty Cổ phần Đức Khải - Tân Thắng.

Theo UBND huyện Hàm Tân, trên địa bàn huyện hiện có 18 dự án đầu tư trên lĩnh vực du lịch với tổng vốn đăng ký gần 4.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại xã Thắng Hải (9 dự án và 1 điểm du lịch công cộng), xã Tân Thắng (6 dự án) và Sơn Mỹ (2 dự án).

Tuy nhiên, trong số đó mới chỉ có 1 dự án chính thức đi vào hoạt động kinh doanh và 2 dự án đang triển khai xây dựng, số dự án còn lại thuộc diện chưa triển khai hoặc có triển khai một số hạng mục nhưng nay không tiếp tục vì nhiều lý do.

Chính vì vậy, UBND huyện Hàm Tân đã đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư quan tâm, bố trí thời gian làm việc với các chủ dự án đầu tư trên địa bàn. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư đối với 11 trường hợp để chậm trễ tiến độ nhiều năm nhưng chủ dự án thiếu tích cực trong triển khai, hoặc dự án đã nhiều năm mà không có tác động lên đất.

baodautu.vn